Včera jsem dokončil první semestr na VŠE - Informatika - Aplikovaná informatika. Už mám jednu desetinu za sebou :-)

2AJ107 Angličtina pro pokročilé I

Skoro zbytečný předmět, probírali jsme sice něco málo z business english, ale gramaticky na úrovni intermediate (na gymplu jsme probrali i upper-intermediate)

Výsledek: Započteno (3 kredity)

3MI111 Hospodářské dějiny

Vzhledem k tomu, že mě nikdy nebavilo se učit něco úplně nazpaměť, tak to pro mě byl asi nejtěžší předmět :-) Probrali jsme vývoj ekonomiky od zámořských objevů až do konce druhé světové války. Úplně nejnovější dějiny se opět nestihly, stejně jako na gymplu :-( Mám podezření, že dějiny se učí podle 50 let starých osnov, takže se sice stihne spoustu panovníků v 17. a 18. století, ale nestihnou se ČS prezidenti...

Výsledek: Dobře (4 kredity)

4EK112 Matematické základy informatiky

Algoritmy, Datové struktury, Teorie grafů, Stromy, Třídící algoritmy, Šifrování... takové minimum, co by informatik měl vědět. Nevýhodou je, že se vše vysvětluje na pseudopascalu (něco jako Pascalový kód prohnaný Google Translatorem). Na MatFyzu musí mít podle mě z každé naší kapitoly samostatný předmět :-P

Výsledek: Výborně (6 kreditů)

4IT101 Základy programování

Objektové programování v Javě. Vyučují metodou object-first, takže nejdříve vysvětlují objekty, metody a pak teprve podmínky a cykly :-) Pro mě to bylo jednoduché, OOP je pořád stejné, akorát místo $object->method() (PHP) se píše object.method() (Java) + tam jsou vychytávky, co PHP nemá. Příští semestr navazují Základy SW inženýrství, kde se bere Swing + teorie návrhu aplikace.

Výsledek: Výborně (7 kreditů)

5FI112 Úvod do filosofie (pro informatiky)

Vzhledem k tomu, že jsem filosofii na gymplu úspěšně sabotoval, tak jsem se toho trochu obával, ale nakonec vše dopadlo dobře výborně.

Výsledek: Výborně (3 kredity)

4MM101 Matematika pro ekonomy

No, co k tomu říct, největší strašák prváků na VŠE. Matice, Determinanty, Derivace, Integrály, Diferenciální rovnice... Dříve to prý byl dvousemestrový předmět, a pak se stejný objem učiva najednou spojil do jednoho semestru. Jsem rád, že jsem si z gymplu pamatoval derivace a integrály, jinak bych asi dost koukal. A jedna přednáška+cvičení je na zvládnutí diferenciálních rovnic opravdu málo (resp. mě to nestačilo), ale nakonec jsem se bez nich jakž takž obešel a asi je umět nebudu už nikdy....

Výsledek: Dobře (6 kreditů)

A teď mám až do 15. 2. 2010 volno :-)