V Drivetu jsme začali používat Docker, ale tak trochu netradičně. Používáme ho totiž (zatím) jen na externí závislosti (Rabbit, Elastic, Cerebro, Kibana) a PHP + MariaDB máme stále nainstalované standardně.

Výhodou je, že takhle si Docker vyzkoušíme relativně bez rizika. Zjistíme, jak se chová, jestli všem funguje a podobně. Zároveň už nám bude rovnou přinášet hodnotu tím, že budeme mít všichni stejné verze a konfiguraci závislostí.

Bylo by cool mít v Dockeru všechno, ale tipuji, že zatím by nám to práci spíš přidělávalo, než šetřilo. Už třeba kvůli pomalému filesystému sdílených složek z Windows nebo z Macu. Každopádně uvidíme v budoucnu - mít celé prostředí připravené bez nutnosti instalace a konfigurace čehokoliv je lákavá představa.

Instalace Dockeru (na Windows)

 • Musíte mít Windows 10 Pro (v Home není Hyper-V)
 • V Turn Windows features on or off povolte Hyper-V
 • Stáhněte si Docker
 • Nainstalujte
 • pomocí docker version ověřte, že máte nainstalováno správně

Nastavení RabbitMQ v Dockeru

Pro nastavení používám Docker Compose, který umožňuje v jednom konfiguračním souboru definovat více služeb, které lze potom najednou spustit.

V rootu projektu vytvoříme soubor docker-compose.yml s následujícím obsahem (vysvětlím níže):

version: '3'
services:
  rabbitmq:
    image: rabbitmq:3.6.10-management
    hostname: driveto-rabbit
    ports:
      - 5672:5672
      - 15672:15672
 • version: '3' na začátku souboru je verze konfiguračního souboru pro docker-compose.

 • v services jsem definoval službu pojmenovanou rabbitmq

 • použije se pro ni image rabbitmq z Docker Hubu ve verzi 3.6.10-management. Verzi by šlo podobně jako v Composeru definovat volněji, třeba jen 3.6 (nebo dokonce latest). Jenže tím se připravíme o výhodu toho, že všichni používají stejné prostředí, takže se doporučuji držet co nejpřesnější specifikace verze. -management v určení verze znamená, že jde o image, který obsahuje předinstalovaný Management plugin - webové rozhraní pro monitoring a konfiguraci RabbitMQ.

 • hostname je důležité nastavit, protože ho RabbitMQ používá jako identifikátor při ukládání dat (je to popsané v dokumentaci na Docker Hubu v sekci How to use this image)

 • ports definují mapování portů - HOST:CONTAINER - první je port na hostitelským systému, druhý je port kontejneru. V ukázce mám přesměrované dva porty: 5672 pro komunikaci s RabbitMQ a 15672 pro webové rozhraní.

Spuštění RabbitMQ

 1. v adresáři, kde je docker-compose.yml zavoláme docker-compose up
 2. ten stáhne potřebné image a nastartuje kontejner s Rabbitem
 3. RabbitMQ má vytvořeného uživatele guest s heslem guest a výchozí vhost /
 4. Webové rozhraní je přístupné na http://localhost:15672

docker-compose up můžete spouštět v detached režimu přepínačem -d. Poběží pak na pozadí a nebude nutné nechat otevřenou konzoli. Logy z kontejnerů pak zobrazíte pomocí docker-compose logs. Na Windows používám jako konzoli cmder, kde si docker-compose nechávám běžet v jednom tabu na popředí, abych logy viděl průběžně.

Závěrem

V článku ukázal, že začít s Dockerem není vůbec složité a zároveň že jde začít i jinak než zdockerizováním celé aplikace. Používáte Docker? Pro celou aplikaci nebo jen podobně jako my?

Pokud si budete Docker podle článku nastavovat a něco vám nebude fungovat, tak mi napište do komentářů nebo do kanálu #docker na Slacku Pehapkaři.cz.