V článku předvedu, jak pomocí návrhového vzoru Null Object můžeme zjednodušit kód. Budu se snažit ukázat maximum příkladů a jen minimum teorie (na tu vás odkážu jinam).

Prvním příkladem je volitelná závislost. V následující ukázce to je $logger. Buď ho máme nastavený a v tom případě logujeme nebo nemáme a nelogujeme.

class DataProcessor
{
  /** @var LoggerInterface */
  private $logger;

  public function setLogger(LoggerInterface $logger)
  {
    $this->logger = $logger;
  }

  public function processData($data)
  {
    if ($this->logger !== null) {
      $this->logger->log('Processing started!');
    }

    // some work...

    if ($this->logger !== null) {
      $this->logger->log('Processing finished!');
    }
  }
}

interface LoggerInterface
{
  public function log($message);
}

class StdoutLogger implements LoggerInterface
{
  public function log($message)
  {
    echo $message;
  }
}

Použití třídy pak může vypadat takto

$processor = new DataProcessor();
$processor->setLogger(new StdoutLogger());
$processor->processData([]); // máme a logujeme

$processorWithoutLogging = new DataProcessor();
$processorWithoutLogging->processData([]); // nemáme a nelogujeme

Kromě toho, že dependency injection pomocí setteru je špatně (existuje instance v nekonzistentním stavu), tak kontroly null zbytečně zesložiťují metodu processData().

Tady přichází ke slovu návrhový vzor Null Object. Místo, abychom se rozhodovali, jestli logger nastavíme nebo ne, tak ho nastavíme vždy. Ideálně pomocí contructor injection. Díky tomu můžeme odebrat podmínky v metodě processData():

class DataProcessor
{
  /** @var LoggerInterface */
  private $logger;

  public function __construct(LoggerInterface $logger)
  {
    $this->logger = $logger;
  }

  public function processData($data)
  {
    $this->logger->log('Processing started!');

    // some work...

    $this->logger->log('Processing finished!');
  }

}

Protože bez instance loggeru nemůžeme vytvořit DataProcessor, vytvoříme třídu NullLogger, která implementuje rozhraní LoggerInterface, ale nikam neloguje.

class NullLogger implements LoggerInterface
{
  public function log($message)
  {
    // intentionally does nothing
  }
}

$processor = new DataProcessor(new StdoutLogger());
$processor->processData([]); // máme a logujeme

$processorWithoutLogging = new DataProcessor(new NullLogger());
$processorWithoutLogging->processData([]); // máme, ALE NELOGUJEME

Odsunuli jsme starost o null mimo třídu, čímž jsme elegantně zjednodušili kód DataProcessor. Jde vlastně o příklad použití polymorfismu - místo speciálního chování podle typu delegujeme řešení na tu samotnou třídu.

Co situace, kdy to potřebuji rozlišit?

Samozřejmě ne vždy to půjde takhle snadno jako v tomto případě. Cílem návrhového vzoru je zjednodušit většinu použití, ale zároveň umožnit rozlišení tam, kde to je nezbytné.

Jako první možnost odlišení vás asi napadne:

if ($this->logger instanceof NullLogger) {

Ale to by znamenalo porušení Dependency Inversion Principle a zároveň bychom nemohli použít několik různých Null objektů. Fowler (2012) na to navrhuje dvě řešení:

 1. V interface vytvořit metodu public function isNull(): bool;, která v konkrétních implementacích bude buď vracet true nebo false.
 2. Pokud nemůžeme měnit rozhraní a ostatní třídy, můžeme vytvořit interface Null { } a implementovat ho v našich Null třídách.

Použití pak může vypadat takto:

 1. speciální metoda:
if ($this->logger->isNull()) {
  // chování pro null
}
 1. implementované rozhraní:
if ($this->logger instanceof Null) {
  // chování pro null
}

Jak refaktorovat stávající kód?

Fowler ukazoval Null Object v knize Refactoring - Improving the Design of Existing Code (Fowler, 2012, p260) a mně se hodně líbilo, jak to refaktoroval po malých "baby-steps" (co nejmenší bezpečné kroky, čím se minimalizuje riziko, že něco rozbijeme). Zjednodušeně je tu popíšu na od něj vypůjčeném a upraveném příkladu.

Máme zákazníka, který má přiřazenou úroveň slev:

class DiscountLevel
{
  const NONE = 'none';
  const PREMIUM = 'premium';
}

class Customer
{
  public function getDiscountLevel() { ... }
}

A použití zákazníka vypadá takto:

if ($customer === null) {
  $discountLevel = DiscountLevel::NONE;
} else {
  $discountLevel = $customer->getDiscountLevel();
}

// případně takto
if ($customer !== null) {
  $entityManager->persist($customer);
}

Prvním krokem refaktoringu je přidání metody isNull() a vytvoření NullCustomer jako potomka Customer (jen se změněným chováním metody isNull()). Zároveň v tomto kroku musíme změnit všechna porovnání s null na volání ->isNull() ($customer už nikdy nebude null, takže by to jinak rozbilo stávající kód)

class Customer
{
  public function getDiscountLevel() { ... }

  public function isNull()
  {
    return false;
  }
}

class NullCustomer extends Customer
{
  public function isNull()
  {
    return true;
  }
}

if ($customer->isNull()) {
  $discountLevel = DiscountLevel::NONE;
} else {
  $discountLevel = $customer->getDiscountLevel();
}

if (!$customer->isNull()) {
  $entityManager->persist($customer);
}

Následně budeme procházet jednotlivá použití a zkoumat, zda je pomocí Null Objectu můžeme zjednodušit.

Nejdříve se podíváme na getDiscountLevel(). Stačí, pokud tu metodu v NullCustomer překryjeme, aby vždy vracela DiscountLevel::NONE a můžeme podmínku úplně zrušit.

// Customer se nemění

class NullCustomer extends Customer
{
  public function isNull() {...};

  public function getDiscountLevel()
  {
    return DiscountLevel::NONE;
  }
}

// tady jsme zrušili složitý if
$discountLevel = $customer->getDiscountLevel();

V druhé situaci, při persistování do databáze, se podmínky nezbavíme. Šlo by to vyřešit úpravou persistování, aby kontrolovalo, jestli nepředáváme objekt implementující Null interface a to důsledně implementovat u všech Null objektů. Ale to by spíš vedlo ke znepřehlednění než zpřehlednění.

// tady if zůstal
if (!$customer->isNull()) {
  $entityManager->persist($customer);
}

Na složitějším příkladu jsme si ukázali, jak můžeme zjednodušit existující kód zavedením Null Objectu a že ne ve všech situacích to je možné.

Pár stručnách poznámek

 • Null Object se často používá při implementaci návrhového vzoru Strategy (jako nejjednodušší strategie, kterou můžeme vytvořit)
 • Klidně je možné vytvořit více různých Null objektů pro jeden reálný typ
 • Null objekt by se nikdy neměl změnit v reálný objekt (pokud to potřebujeme, tak by to od začátku měl být reálný objekt, který se jen dočasně chová jako Null objekt)

Shrnutí

Návrhový vzor Null Object se snaží řešit opakovaný kód pro kontrolu, zda máme k dispozici instanci třídy. Místo porovnávání s null vytvoříme třídu se strejným rozhraním, ale s prázdným nebo defaultním chováním. Tím odsunujeme problém z kódu, který třídu používá o úroveň výše.

Slyšeli jste o tomto návrhovém vzoru už dříve? Používáte ho ve své aplikaci? Budu rád, pokud se podělíte o další příklady v komentářích.

Zdroje