Pro reportování chyb z PHP_CodeSniffer, PHPCPD a PMD jsem při nasazení kontinuální integrace použil PHP_CodeBrowser. Nicméně, nelíbilo se mi, že jsou v reportu vypsané i soubory, které žádné chyby neobsahují - pak se hůře hledají ty, ve kterých chyby jsou.

Doprogramoval jsem tedy možnost takové soubory skrýt.

--excludeOK    Exclude files with no issues from the report

Před pár dny vyšla verze 1.0.3, která už vylepšení obsahuje. Zároveň došlo ke změně PEAR kanálu pro instalaci balíčku.

Pro upgrade je tedy potřeba starou verzi nejdříve odinstalovat:

pear uninstall phpunit/PHP_CodeBrowser

Pak přidat nový kanál a nainstalovat PHP_CodeBrowser z něj:

pear channel-discover pear.phpqatools.org
pear install phpqatools/PHP_CodeBrowser

A do build skriptu stačí přidat přepínač --excludeOK, takže příkaz pro generování pomocí phpcb bude vypadat takto:

phpcb --log ${project.basedir}/build --source ${project.basedir} --output ${project.basedir}/build/code-browser --excludeOK

Používáte také PHP_CodeBrowser nebo si v Jenkinsu vystačíte s Violations?