Na PHP Prague 3. 6. 2016 jsem povídal o tom, jak vhodně vytvářet knihovny, aby byly co nejméně závislé na konkrétním frameworku. Můžete se podívat na video nebo si projít slidy.

Video: na Youtube

Slidy: na Slideshare